ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ.แจ้ง ห้ามนำสื่อจาก DLTV นำไปดัดแปลง ลอกเลียน เพื่อจำหน่ายโดยเด็ดขาด

เลขาธิการ กพฐ. แจ้งเขตพื้นที่ระวังผู้แอบอ้างหาผลประโยชน์ในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
มีบุคคลบางคนหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ใช้ตราสัญลักษณ์ด้วยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ว่า เป็นผู้ผลิตและขายแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ ใบงาน และใบความรู้ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทำให้มูลนิธิฯ และ สพฐ.เสียหาย
(x)สพฐ.ไม่มีนโยบายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลอกเลียน ดัดแปลง และจำหน่ายแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ ใบงาน และใบความรู้ แต่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่
www.dltv.ac.th หรือ
ขอให้เขตพื้นที่การศึกษา กำชับและตรวจสอบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งในสังกัด ไม่ให้ประพฤติปฏิบัติโดยเด็ดขาด
หากพบข้าราชการรายใดฝ่าฝืนและแอบอ้างการกระทำดังกล่าว ให้ดำเนินการโดยด่วน และรายงาน ให้ทางสพฐ.ทราบ
สพฐ.แจ้ง ห้ามนำสื่อจาก DLTV นำไปดัดแปลง ลอกเลียน เพื่อจำหน่ายโดยเด็ดขาด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button