อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ CEFR

แบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ CEFR
แบบทดสอบนี้ ใช้ทดสอบความรู้จากการศึกษาด้วยตนนเอง หลักสูตร “The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)Teaching Approach” จำนวน 20 ข้อ และมีเงื่อนไขในการผ่านโดยต้องมีผลการทดสอบอย่างน้อย 16 ข้อ หรือเท่ากับ 80 % ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางระบบ e-mail ตามที่กรอกข้อมูลในแบบทดสอบนี้

แบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ CEFR

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบ : https://sites.google.com/suphan1.go.th/spb1/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8?authuser=0

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button