ข่าวการศึกษา

สพฐ.ตอบข้อสงสัยการจัดการเรียนสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สพฐ. ตอบข้อสงสัย ..การจัดการเรียนสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลิ้งก์ตอบข้อสงสัย : ตอบข้อสงสัยการจัดการเรียนสอนทางไกล

Back to top button