อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับ “ดาวเทียม” โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับ “ดาวเทียม”โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน
ทำแบบทดสอบ : https://bit.ly/2MxG4mH
ใบความรู้ : https://bit.ly/2MDtDWs
แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับ "ดาวเทียม" โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button