งานราชการ

ตำแหน่งงานใหม่ 68 ตำแหน่ง จากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งงานใหม่ งานราชการ 68 ตำแหน่ง จากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.  ตำแหน่งงาน ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637272324135607149

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : – จำนวนตำแหน่งว่าง : 61 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] ช่วงรับสมัคร : วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637272250079571386

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637272193149655181

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637272190121872002

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์ (หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637272139886218687

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์ (หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637272138963255897

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมอนามัย
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637272112175853745

ที่มา : ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button