อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับ “วิถี New Normal ชีวิตปกติวิถีใหม่” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “วิถี New Normal ชีวิตปกติวิถีใหม่” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เมื่อตอบคำถามถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่ E-MAILที่ท่านได้ลงทะเบียน

เรียนรู้เนื้อหาก่อนทำแบบประเมิน
https://online.pubhtml5.com/kzmy/kxmg/

เริ่มทำแบบทดสอบ***
https://forms.gle/zwSoe1PAica2PD8u9

แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับ “วิถี New Normal ชีวิตปกติวิถีใหม่" ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button