ข่าวการศึกษา

กำหนดการรายงานข้อมูล DMC 2563 ปิดระบบ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ข้อความประกาศจากเว็บไซต์ ระบบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล 2563 DMC 2563  คุณครูข้อมูลเตรียมตัว จัดทำข้อมูลตามประกาศด้านล่างนี้ และตามตารางในภาพด้านล่าง 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2563
แนวทางการทำข้อมูลปีการศึกษา 2563

  • พื้นฐานโรงเรียน จำนวนห้องเรียน พิกัดโรงเรียน ข้อมูลไฟฟ้า ประปา และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง
  • ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนปี 2563 ที่ระบบเลื่อนชั้น/ซ้ำชั้นมาให้แล้ว ตามที่โรงเรียนได้ทำข้อมูลไว้รอบสิ้นปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนไม่ต้องไปทำเลื่อนชั้นอีกรอบ)
  • นักเรียนที่ทำรอดำเนินการไว้รอบสิ้นปี รวมถึงในเมนู 3.1.8 จะค้างอยู่ในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด ถ้าติดตามกลับเข้ามาเรียนได้หรือจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ให้ดำเนินการตามสาเหตุโดยใช้เมนู 2.6.1,2.6.2,2.6.3,2.6.4
  • นักเรียนที่ค้างอยู่ในปีการศึกษา 2562 ถ้ายังติดตามไม่ได้และยังไม่ดำเนินการอะไรสามารถปล่อยค้างไว้ในปี 2562 ได้จนถึงรอบการทำข้อมูลสิ้นปี 2563
  • ย้ายเข้านักเรียนปีการศึกษา 2563 ได้ โดยยึดการมีตัวตนจริงในโรงเรียน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
  • ย้ายออก/จำหน่าย สามารถจำหน่ายนักเรียน โดยยึดการมีตัวตนจริงในโรงเรียน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
  • จำหน่าย/ออกกลางคัน ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการใดๆ
  • กรอกข้อมูลรายบุคคล เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ความด้อยโอกาส

ระบบเปิดให้ยืนยันข้อมูลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

เข้าเว็บไซต์รายงานข้อมูล ระบบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล 2563 DMC 2563

Back to top button