ข่าวการศึกษา

กำหนดการรายงานข้อมูล DMC 2563 ปิดระบบ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ข้อความประกาศจากเว็บไซต์ ระบบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล 2563 DMC 2563  คุณครูข้อมูลเตรียมตัว จัดทำข้อมูลตามประกาศด้านล่างนี้ และตามตารางในภาพด้านล่าง 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2563
แนวทางการทำข้อมูลปีการศึกษา 2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  • พื้นฐานโรงเรียน จำนวนห้องเรียน พิกัดโรงเรียน ข้อมูลไฟฟ้า ประปา และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง
  • ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนปี 2563 ที่ระบบเลื่อนชั้น/ซ้ำชั้นมาให้แล้ว ตามที่โรงเรียนได้ทำข้อมูลไว้รอบสิ้นปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนไม่ต้องไปทำเลื่อนชั้นอีกรอบ)
  • นักเรียนที่ทำรอดำเนินการไว้รอบสิ้นปี รวมถึงในเมนู 3.1.8 จะค้างอยู่ในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด ถ้าติดตามกลับเข้ามาเรียนได้หรือจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ให้ดำเนินการตามสาเหตุโดยใช้เมนู 2.6.1,2.6.2,2.6.3,2.6.4
  • นักเรียนที่ค้างอยู่ในปีการศึกษา 2562 ถ้ายังติดตามไม่ได้และยังไม่ดำเนินการอะไรสามารถปล่อยค้างไว้ในปี 2562 ได้จนถึงรอบการทำข้อมูลสิ้นปี 2563
  • ย้ายเข้านักเรียนปีการศึกษา 2563 ได้ โดยยึดการมีตัวตนจริงในโรงเรียน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
  • ย้ายออก/จำหน่าย สามารถจำหน่ายนักเรียน โดยยึดการมีตัวตนจริงในโรงเรียน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
  • จำหน่าย/ออกกลางคัน ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการใดๆ
  • กรอกข้อมูลรายบุคคล เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ความด้อยโอกาส

ระบบเปิดให้ยืนยันข้อมูลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

เข้าเว็บไซต์รายงานข้อมูล ระบบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล 2563 DMC 2563

กำหนดการรายงานข้อมูล DMC 2563 ปิดระบบ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. กำหนดการรายงานข้อมูล DMC 2563 ปิดระบบ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button