อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลกเขต 1 รับเกียรติบัตรไม่ต้องรอ

การพัฒนาทักษะดิจิทัล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น แบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่

1) การใช้งานคอมพิวเตอร์
2) การใช้งานอินเทอร์เน็ต
3) การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
4) การใช้โปรแกรมประมวลคำ
5) การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
6) การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน
7) การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
8) การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
9) การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
2. เข้าใจนโยบาย กฎหมายฯ แบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่
1) สิทธิและความรับผิดชอบ
2) การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
3) การสื่อสารยุคดิจิทัล
4) ความปลอดภัยยุคดิจิทัล
5) ความเข้าใจสื่อดิจิทัล
6) แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล
7) สุขภาพดียุคดิจิทัล
8) ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
9) กฎหมายดิจิทัล
ลิ้งก์หลักสูตร:  https://cert.phitsanulok1.go.th/digital01/structure.php
สมัครสมาชิกก่อนทำแบบทดสอบ : https://cert.phitsanulok1.go.th/digital01/quiz.phpอบรมออนไลน์ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลกเขต 1 รับเกียรติบัตรไม่ต้องรอ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button