อบรมออนไลน์

บทเรียนออนไลน์ หลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนให้เรียนออนไลน์ ดังนี้

ชวนมาเรียนรู้ กับบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร โควิด-19 และ ระบาดวิทยา

ที่ลิ้งก์นี้ : https://learningcovid.ku.ac.th

อยากให้เรียนอย่างใจเย็น ว่างเมื่อไร ก็เรียน ค่อยเรียนไปตามเวลาที่มี ดูคลิปวิดีโอบรรยายให้จบนะครับ อ่านทำความเข้าใจ แล้วตอบคำถาม เป็นการเรียนรู้ทางวิชาการด้วยตนเองที่แท้จริง มีประโยชน์ทั้งกับตนเอง และช่วยชาติในการรบกับโควิด 19

ความรู้ คือ อาวุธที่ทรงพลัง ที่จะต่อสู้โควิด 19 กันอีกยาวนานพอควร

สำหรับนักเรียน อยากให้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะได้นำ ใบ Cert เก็บสะสมไว้ในแฟ้มผลงาน

สำหรับคุณครู เป็นสื่อใช้ช่วยสอน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา วิทยาการคำนวณ คณิตศาสตร์ ข้อมูลและสถิติ สังคมวิทยา สุขศึกษาได้

บทเรียนออนไลน์ หลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Back to top button