อบรมออนไลน์

เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร โดย กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

เชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร โดย กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
1) หลักสูตรพลเมืองดิจิทัล ในศตวรรษที่ 21
https://forms.gle/bAJaAceDJD7TKoxZ9
2) Google Tools เพื่อการพัฒนางาน
https://forms.gle/QxskLsRPeHVsNhVr9

เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร โดย กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร โดย กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button