ข่าวการศึกษา

ศธ.มีแนวคิดผลักดันกีฬาในชีวิตประจำวันนักเรียน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

ศธ. เล็งพัฒนากีฬาในสถานศึกษา พร้อมร่วมมือ วธ. สร้างความตระหนักศิลปวัฒนธรรม​ให้เด็กและเยาวชน พร้อมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม​ 2563 นายณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมร่วม ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับ​คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน​วัฒนธรรม​ กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์​ โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์​ตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการด้าน​​กีฬา, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน, คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน​วัฒนธรรม​ กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์​ ตลอดจนผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ​ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​และมัธยมศึกษา​ และผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ​และ​สังคม​แห่งชาติ (สศช.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวง​ศึกษาธิการ​
รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ​มีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนทุกระดับให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อให้เด็กมีทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ผู้ฝึกสอน และสนามกีฬา เป็นต้น โดยในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ​ได้หารือกับหน่วยงานต่างประเทศหลายองค์กร เพื่อร่วมกันสนับสนุนการกีฬาในสถานศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวัฒนธรรม​ อาทิ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม​ในโรงเรียนหรือห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม​ของชาติและของท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยกระทรวงศึกษาธิการ​และกระทรวงวัฒน​ธรรม สามารถแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญในการสืบสาน รักษา และต่อยอดวัฒนธรรม​ของแต่ละพื้นที่
ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากร​มนุษย์​​นั้น ได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy), การพัฒนาครูต้นแบบด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี, การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบทักษะศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศกำลังคนที่มีความสามารถพิเศษของประเทศ​ เป็นต้น

“ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​มีแนวคิดที่จะผลักดันเรื่องกีฬาในชีวิตประจำวันของนักเรียน ประมาณ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กสัมผัสกีฬาที่หลากหลาย และค้นหาความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพ และการเพิ่มจำนวนของกรรมการผู้ตัดสินกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในชุมชน ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เรามีโอกาสได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬา ส่งผลให้มีการคัดเลือกและเฟ้นหานักกีฬาช้างเผือกที่มีความสามารถพิเศษในกีฬาแต่ละประเภท กระทรวงศึกษาธิการ​จำเป็นต้องตื่นตัวมาเป็นผู้นำการปฏิรูป และเริ่มสำรวจความพร้อมด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนด้านกำลังคน งบประมาณ และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว ​

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์​ตระกูล กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน​วัฒนธรรม​ กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูป​ประเทศ 13 ด้าน โดยคณะอนุกรรมการด้านกีฬามีแผนที่จะดำเนินกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา และการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการกีฬา และพัฒนานักกีฬาอาชีพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การยกระดับลานกีฬาท้องถิ่นให้มีศักยภาพ, การใช้สถานศึกษาเป็นสถานที่ออกกำลังกายและลานกีฬาสำหรับประชาชน, การจัดถนนสายกีฬา, การส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาทุกโครงการ เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ​จะช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา สพฐ. ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการเรียนการสอน “ห้องเรียนกีฬา” ใน 9 จังหวัด เพื่อจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะกีฬาบาสเก็ตบอล ฟุตบอล และวอลเลย์บอล ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ อีกทั้ง ให้การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นศูนย์บริการด้านกีฬาให้กับคนในชุมชน โดยโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์กีฬา เป็นสถานที่ออกกำลังกายและฝึกฝนทักษะกีฬาให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมให้ครูพลศึกษาเป็นวิทยากรฝึกสอนกีฬาให้คนในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
15/12/2563
ขอบคุณที่มาของข่าว :  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button