ข่าวการศึกษาข่าวชาวบ้าน

ศธ. จับมือ กอช. ส่งเสริมการออมตั้งแต่วัยเรียน รัฐบาลจะสมทบเงินให้ร้อยละ 50 ของเงินออม สูงสุด 600 บาทต่อปี

ศธ. จับมือ กอช. ส่งเสริมการออมตั้งแต่วัยเรียน รัฐบาลจะสมทบเงินให้ร้อยละ 50 ของเงินออม สูงสุด 600 บาทต่อปี

กระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ศธ. จับมือ กอช. ส่งเสริมการออมตั้งแต่วัยเรียน สร้างวินัยการเงิน ปลูกฝังการออม เพิ่มความมั่นคงให้ชีวิต
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน, ผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ​ และผู้บริหาร กอช. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ตระหนักถึงการออมตั้งแต่วัยเรียน ปลูกฝังให้เด็กรู้จักค่าของเงิน รู้จักเก็บออม เริ่มจากการเก็บเล็กผสมน้อย และสร้างนิสัยการออมเงินเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มวางแผนการออมเงินและนำเงินมาออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย โดยรัฐบาลจะสมทบเงินให้ร้อยละ 50 ของเงินออม สูงสุด 600 บาทต่อปี ซึ่งผู้ที่ออมเงินเพื่ออนาคตกับ กอช. จะได้รับประโยชน์ 4 ต่อ คือ ต่อที่ 1 รับเงินสมทบจากรัฐบาลร้อยละ 50 – 100 ตามช่วงอายุ, ต่อที่ 2 รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนจากการลงทุน, ต่อที่ 3 ออมเงินตามความพร้อม ขั้นต่ำ 50 บาทต่อปี และต่อที่ 4 สร้างความมั่นคงในอนาคต

กระทรวง​ศึกษาธิการ​ให้ความสำคัญกับการออม และส่งเสริมให้เด็กเข้าใจสวัสดิการของรัฐ การวางแผนการออมตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นรากฐานแนวคิดและพื้นฐานการดำเนินชีวิตด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยทำให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันได้นำร่องดำเนินโครงการกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. แล้ว จำนวน 119 โรงเรียน โดย​กระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะร่วมส่งเสริมให้สถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแล ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กรู้จักการออม เพื่อวางแผนอนาคตให้ตนเอง และยังเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเรื่องของการวางแผนรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. กล่าวว่า กอช. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2 ล้านคน โดยมีนักเรียนนักศึกษาเป็นสมาชิกร้อยละ 6 นอกจากนี้ กอช. มีแผนที่จะดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ​อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเงินและส่งเสริมการออมในสถานศึกษา​ อย่างไรก็ตาม เมื่อจบการศึกษาแล้วนักเรียนสามารถออมเงินต่อได้ และสามารถนำเงินออมไปลดหย่อนภาษีได้เมื่อเข้าทำงาน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button