ข่าวการศึกษาข่าวชาวบ้าน

ศธ. จับมือ กอช. ส่งเสริมการออมตั้งแต่วัยเรียน รัฐบาลจะสมทบเงินให้ร้อยละ 50 ของเงินออม สูงสุด 600 บาทต่อปี

ศธ. จับมือ กอช. ส่งเสริมการออมตั้งแต่วัยเรียน รัฐบาลจะสมทบเงินให้ร้อยละ 50 ของเงินออม สูงสุด 600 บาทต่อปี

กระทรวงศึกษาธิการ

ศธ. จับมือ กอช. ส่งเสริมการออมตั้งแต่วัยเรียน สร้างวินัยการเงิน ปลูกฝังการออม เพิ่มความมั่นคงให้ชีวิต
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน, ผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ​ และผู้บริหาร กอช. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ตระหนักถึงการออมตั้งแต่วัยเรียน ปลูกฝังให้เด็กรู้จักค่าของเงิน รู้จักเก็บออม เริ่มจากการเก็บเล็กผสมน้อย และสร้างนิสัยการออมเงินเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มวางแผนการออมเงินและนำเงินมาออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย โดยรัฐบาลจะสมทบเงินให้ร้อยละ 50 ของเงินออม สูงสุด 600 บาทต่อปี ซึ่งผู้ที่ออมเงินเพื่ออนาคตกับ กอช. จะได้รับประโยชน์ 4 ต่อ คือ ต่อที่ 1 รับเงินสมทบจากรัฐบาลร้อยละ 50 – 100 ตามช่วงอายุ, ต่อที่ 2 รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนจากการลงทุน, ต่อที่ 3 ออมเงินตามความพร้อม ขั้นต่ำ 50 บาทต่อปี และต่อที่ 4 สร้างความมั่นคงในอนาคต

กระทรวง​ศึกษาธิการ​ให้ความสำคัญกับการออม และส่งเสริมให้เด็กเข้าใจสวัสดิการของรัฐ การวางแผนการออมตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นรากฐานแนวคิดและพื้นฐานการดำเนินชีวิตด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยทำให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันได้นำร่องดำเนินโครงการกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. แล้ว จำนวน 119 โรงเรียน โดย​กระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะร่วมส่งเสริมให้สถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแล ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กรู้จักการออม เพื่อวางแผนอนาคตให้ตนเอง และยังเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเรื่องของการวางแผนรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. กล่าวว่า กอช. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2 ล้านคน โดยมีนักเรียนนักศึกษาเป็นสมาชิกร้อยละ 6 นอกจากนี้ กอช. มีแผนที่จะดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ​อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเงินและส่งเสริมการออมในสถานศึกษา​ อย่างไรก็ตาม เมื่อจบการศึกษาแล้วนักเรียนสามารถออมเงินต่อได้ และสามารถนำเงินออมไปลดหย่อนภาษีได้เมื่อเข้าทำงาน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button