ข่าวการศึกษา

สพฐ. ประกาศผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่ ( KRS : KPI Report System )

สพฐ. ประกาศผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่ ( KRS : KPI Report System )

Back to top button