ข่าวการศึกษา

สพฐ. ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มผ่านออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

สพฐ. ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มผ่านออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด โดยมี ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. และนายบรรณวุฒิ พันธุเวช กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมด้วย นางประภาศรี พิทอนวอน ที่ปรึกษาบริษัทฯ และนายชาญวิทย์ จันทวร ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นผู้แทนจากบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัดร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2 กระทวงศึกษาธิการ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สพฐ. ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มผ่านออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
การลงนามครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) รวมถึงการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น โดย บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ได้สนับสนุนสื่อ English Discoveries สำหรับนักเรียนรายบุคคล จำนวน 1,650 คน สำหรับครูผู้สอน จำนวน 985 คน และสนับสนุนสื่อให้กับบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 คน เป็นจำนวนเงิน 4,305,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชนแบ่งเป็น นักเรียน 1,500 คน ครู 379 คน และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมแบ่งเป็นนักเรียน 150 คน และครู 12 คน “ขอขอบคุณ บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และความสำคัญของเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยการสนับสนุนสื่อครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ให้เกิดผลสัมฤทธ์ดียิ่งขึ้น” นายอัมพร กล่าว

ที่มา :  ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button