อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร จาก คุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 65

เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 65 ในปี พ.ศ. 2564  คุรุสภา ได้จัดงาน วันครูออนไลน์ โดยคุรุสภากำหนดจัดงานวันครูเพื่อรองรับกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน วันครู จึงปรับรูปแบบของการจัดงานวันครูในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา จากลักษณะเดิมที่มีการรวมตัวของผู้ร่วมงานจำนวนมาก เป็นการจัดงานวันครูออนไลน์เป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”  และจะ มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการออนไลน์ เมื่อ ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด

อบรมออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร จาก คุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 65

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เงื่อนไขการรับเกียรติบัตร
1. ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก
2. เข้าร่วมนิทรรศการ ไม่ต่ำกว่า 60% ของนิทรรศการทั้งหมด หรือ ไม่ต่ำกว่า 17 นิทรรศการ
3. ในแต่ละนิทรรศการที่ท่านเข้าร่วม ต้องมีการ ทำกิจกรรม ดังนี้
1. กดโหวตให้คะแนน
2. ตอบคำถาม
3. แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกที่ : https://วันครู.com

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร จาก คุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 65

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button