ข่าวการศึกษา

แนวทางการสอบ NT ในปีการศึกษา 2563 มีแนวทางเหมือนการสอบ O-NET

แนวทางการสอบ NT ในปีการศึกษา 2563 มีแนวทางเหมือนการสอบ O-NET

แนวทางการสอบ NT ในปีการศึกษา 2563 มีแนวทางเหมือนการสอบโอเน็ต เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แต่ละโรงเรียนได้เรียนไม่เท่ากัน
นาที ที่ 16:25 เป็นต้นไป

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button