การเรียนการสอนสื่อการสอน

แนวทางจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ Coding with KidBright ชั้น ป.4 – ม.4

KidBright คือ “บอร์ดสมองกลฝังตัว” พูดง่ายๆ ก็คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถรับข้อมูล ประมวลผล และสั่งงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ KidBright IDE ใช้การสร้างชุดคำสั่งแบบ Block Based Programing หรือ Blocky อยากให้ส่วนไหนของบอร์ด KidBright ทำงานก็เอาบล็อคส่วนนั้นมา แล้วก็กำหนดเงื่อนไขการทำงาน เสร็จแล้วแล้วเอาสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับบอร์ด แล้วกดปุ่ม Program Build KidBright IDE จะแปลง block เป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจให้ชุดคำสั่งส่งเข้าไปในบอร์ดเท่านี้เราได้ชื่อว่าเขียนโค้ดได้แล้ว

ซึ่ง ทีมงานผู้พัฒนา KidBright  ได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอน แนวทางจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ Coding with KidBright ไว้ให้ดาวน์โหลด ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 และสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แนวทางจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ Coding with KidBright ชั้น ป.4 - ม.4

>> แนวทางจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ Coding with KidBright ชั้น ป.4 – ม.4

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button