ข่าวการศึกษา

สทศ.เปิดระบบรับสมัครและยืนยัน การเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ 25 ม.ค.-5 ก.พ. 64

สทศ.เปิดระบบรับสมัครและยืนยัน การเข้า O-NET ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ 25 ม.ค.-5 ก.พ. 64

ระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET ป.6) และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET ม.3) และ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (V-NET ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เข้า ระบบสมัครสอบโอเน็ต และ ยืนยันการสอบโอเน็ต  คลิก http://ovspecial63.niets.or.th/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button