อบรมออนไลน์

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus) รุ่น 2

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus) รุ่น 2

#อบรมออนไลน์ #ฟรี! หลักสูตร #C4T_Plus
.
💻 สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus) รุ่น 2
.
💻สมัครและอบรมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th
.
📢 เป็นหลักสูตรที่กำลังขอการรับรองจาก กคศ.
.
🎯 หลักสูตรที่เปิดอบรม มีดังนี้
🔸 หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)รุ่นที่ 2
🔸 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)รุ่นที่ 2
🔸 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) รุ่นที่ 2
.
🎉 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
🎖ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ หลักสูตร Coding for teacher (C4T) มาแล้ว
🎖 เป็นครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ
🎖เป็นศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง
🎖 มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร
🎖 มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น
.
—————————————–
🔸 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button