ข่าวการศึกษาข่าวชาวบ้าน

เลื่อนสอบ RT ปีการศึกษา 2563 เป็นช่วงระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564

เลื่อนสอบ RT ปีการศึกษา 2563 เป็นช่วงระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564

1 มี.ค.64

การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04004/ ว 272 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

อ้างถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04004/ว 141 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งแนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดการประเมินระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 และประกาศผลวันที่ 20 เมษายน 2564 นั้น

#แต่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การดำเนินการทดสอบไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้

#สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้เลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็น

“ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564 และประกาศผลวันที่ 20 เมษายน 2564”
ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในช่วงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดต่อไป
เลื่อนสอบ RT ปีการศึกษา 2563 เป็นช่วงระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2564

ที่มา : วิษณุ ผอ.สทศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button