ข่าวการศึกษา

Infographic เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าของครู ตามมาตรฐานวิทยฐานะใหม่

Infographic เปรียบเทียบ เส้นทางความก้าวหน้าของครู ตามมาตรฐานวิทยฐานะใหม่

เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ แบบเดิม กับมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ แบบใหม่

Infographic เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าของครู ตามมาตรฐานวิทยฐานะใหม่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

📣เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ(ใหม่) “กรณีเปลี่ยนสายงาน”

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ.

https://www.facebook.com/OTEPCofficial/posts/311926770555652

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button