ข่าวการศึกษา

Infographic เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าของครู ตามมาตรฐานวิทยฐานะใหม่

Infographic เปรียบเทียบ เส้นทางความก้าวหน้าของครู ตามมาตรฐานวิทยฐานะใหม่

เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ แบบเดิม กับมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ แบบใหม่

Infographic เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าของครู ตามมาตรฐานวิทยฐานะใหม่

📣เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ(ใหม่) “กรณีเปลี่ยนสายงาน”

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ.

Back to top button