ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯ กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (ถึงเดือนสิงหาคม 2564)

อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯ กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (ถึงเดือนสิงหาคม 2564)

จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯ กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (ถึงเดือนสิงหาคม 2564)

ดาวน์โหลดไฟล์จาก : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button