ข่าวการศึกษา

สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 63 หลักสูตร ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 63 หลักสูตร ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

โหลดไฟล์ PDF : https://drive.google.com/file/d/1k8MIv9z_XE-e77ZP6CMzbtkZ55M1ofZ2/view?usp=sharing

สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 63 หลักสูตร ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 63 หลักสูตร ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 63 หลักสูตร ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 63 หลักสูตร ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 63 หลักสูตร ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 63 หลักสูตร ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 63 หลักสูตร ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 63 หลักสูตร ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 63 หลักสูตร ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button