การเรียนการสอน

รายชื่อนักเรียนที่สอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม ทั้งหมด 371 คน

รายชื่อนักเรียนที่สอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม ทั้งหมด 371 คน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ของทั้ง2ด้าน(คณิตและภาษาไทย) ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button