การเรียนการสอนสื่อการสอน

ดาวน์โหลดคู่มือครู จาก สสวท. หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด ฟรี

ดาวน์โหลดคู่มือครู จาก สสวท. หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด ฟรี

เว็บไซต์ สสวท. https://www.scimath.org ได้เปิดให้ดาวน์โหลดคู่มือครู วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งจะเป็นหนังสือคู่มือครู สสวท. ในรูปแบบ PDF สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี  แต่ต้องสมัครสมาชิกก่อน นะครับ

ดาวน์โหลดคู่มือครู จาก สสวท. หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด ฟรี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลดคู่มือครู จาก สสวท. หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด ฟรี ดาวน์โหลดคู่มือครู จาก สสวท. หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด ฟรี

ไปดาวน์โหลดได้ที่ https://www.scimath.org/teacherguide
วิธีดาวน์โหลดทำตามลิ้งก์นี้ครับ : วิธีดาวน์โหลด คู่มือครูรายวิชาคณิตศาสตร์ จาก สสวท. ป.1-ม.6 รวมถึงรายวิชาอื่นๆด้วยนะ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button