ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564

ว8/2564 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564

12 พฤษภาคม 2564  หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 (ชื่อหนังสือในภาพด้านล่าง) สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติและตามหนังสือที่อ้างถึง 2 (ชื่อหนังสือในภาพด้านล่าง)  ก.ค.ศ. มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามเกณฑ์อัตรากำลังฯ เดิม ไปจนสิ้นปีการศึกษา 2563 และบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามเกณฑ์อัตรากำลังฯ ใหม่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 เป็นต้นไป นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังตามเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 (ชื่อหนังสือในภาพด้านล่าง) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติให้ซักซ้อมความเข้าใจกรณีดังกล่าวว่า หาก กศจ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2564 ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน2564

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรกให้บรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์อัตรากำลังฯ เดิม สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไป ให้บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 1

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button