ข่าวการศึกษา

ได้ใจครู ตรีนุช ลั่น “ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง” และร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ไม่อาจละเลยเสียงของครู

ได้ใจครู ตรีนุช ลั่น “ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง” และร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ไม่อาจละเลยเสียงของครู

วันนี้ เพจ ตรีนุช เทียนทอง ของ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง   ได้โพสต์ถึงประเด็นการ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  ที่ มติ ครม. จนนำไปสู่การทบทวนและการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงศึกษาธิการ  ว่า

ครูเป็น ‘วิชาชีพชั้นสูง’ ที่ต้องผ่านการอบรมความรู้ ฝึกฝนความชำนาญ และสั่งสมอุดมการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งจิตวิญญาณความเป็นครู การกำหนดให้มี ‘ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู’ ขึ้น ก็เพื่อให้การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
.
เมื่อครูเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดการศึกษาแล้ว กฎหมายที่จะเป็น ‘ธรรมนูญด้านการศึกษา’ จึงไม่อาจละเลยเสียงของครู ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของร่างกฎหมายฉบับนี้ร่วมกัน นั่นคือ ‘ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ’
.
มติ ครม. เมื่อวานนี้ เกิดขึ้นจากการรับฟังเสียงของครู จนนำไปสู่การทบทวนและการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลังจากนี้ เราจะดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปด้วยกันค่ะ
ขอบพระคุณเพจ : ตรีนุช เทียนทอง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button