ข่าวการศึกษา

ศธ.หารือกับ สธ.ติดตามผลการดำเนินงานหลังเปิดภาคเรียน พบครู-นักเรียนติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นหลายจังหวัด

ศธ.หารือกับ สธ.ติดตามผลการดำเนินงานหลังเปิดภาคเรียน พบครู-นักเรียนติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นหลายจังหวัด

(18 มิถุนายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามผลการดำเนินงานหลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ประเด็นสำคัญ
– พบครู-นักเรียนติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นหลายจังหวัด
– นักเรียนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากผู้ปกครอง ยังไม่พบติดเชื้อจากนักเรียนสู่นักเรียน
– ทุกคนควรประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ Thai Save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน
– ขณะนี้มีครูได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1 แสนคน
– ผลประเมินโรงเรียนก่อนเปิดเทอม พบผ่านเกณฑ์ Thai Stop Covid Plus 99.6%

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากเปิดภาคเรียนมาตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่ามีครูและนักเรียนติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อจากผู้ปกครอง ยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อจากนักเรียนกับนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการตรวจและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการทั้งสองกระทรวง ศึกษาธิการภาคร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังของกรมอนามัย เพื่อดูว่าแต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังของกรมอนามัยหรือไม่ จากนั้นจะต้องสร้างความเข้าใจและเพื่อหามาตรการป้องกันต่อไป

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ ศธ. และโฆษก ศธ. กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่ต้องดำเนินการให้มีความเข้มข้นในขณะนี้ คือ ขอให้ทุกคนประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) ด้วยตนเองก่อนออกจากบ้านทุกวัน เพื่อประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับคนอื่น ซึ่งจะต้องย้ำให้โรงเรียนเฝ้าระวังและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง รวมถึงการล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม รวมถึงการดำเนินตามแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวัง ติดตาม แนวทางการปฏิบัติ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ รัฐบาลและ ศธ.ได้เห็นความสำคัญของครู จึงได้มีการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับครู เป็นอันดับต้น ๆ โดยขณะนี้มีครูได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1 แสนคน

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ภาพรวมโรงเรียนทุกแห่งค่อนข้างดำเนินการตามมาตรการตามที่กรมอนามัยกำหนด ซึ่งก่อนเปิดเทอมโรงเรียนต้องประเมินผ่านเกณฑ์ Thai Stop Covid Plus หรือ TSC+ โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวกว่า ร้อยละ 99.6 แต่ยังมีนักเรียนและครูที่มีความเสี่ยงสูง หลุดเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนเนื่องจากทำการประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) ไม่ครบถ้วน ดังนั้นจึงต้องมีการลงพื้นที่ตรวจร่วมกันของทั้งสองกระทรวง เพื่อติดตามให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการและแผนการเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องด้วย

ขอบคุณที่มาของข่าวจาก : ศธ 360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button