ข่าวการศึกษา

เลื่อนสอบท้องถิ่นปี 2564 จากวันที่ 4 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64

เลื่อนสอบท้องถิ่นปี 2564 จากวันที่ 4 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ได้มีประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ดังนี้
เลื่อนวันสอบจากวันที่ 4 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64
– กำหนดวันประกาศเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 20 ก.ค. 64
เลื่อนสอบท้องถิ่นปี 2564 จากวันที่ 4 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64 เลื่อนสอบท้องถิ่นปี 2564 จากวันที่ 4 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button