อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก อบรมฟรีมีใบประกาศ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร บนเว็บ Thaimooc

อบรมออนไลน์ การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก อบรมฟรีมีใบประกาศ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร บนเว็บ Thaimooc

การ อบรมออนไลน์ หรือ เรียนออนไลน์ สำหรับคุณครูและผู้ที่สนใจนำไปใช้กับงาน และการจัดการเรียนการสอนของเด็กๆ เรียนเสร็จได้รับใบประกาศนียบัตร จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร การออกแบบภาพประกอบสื่อสำหรับเด็ก (Children’s Illustration Design) หลักการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานภาพประกอบสำหรับเด็ก ในการออกแบบสื่อ

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

 

วิธีการสมัคร  ให้คลิกที่ปุ่ม Enroll

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก  และ ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้วสามารถเข้าระบบเพื่อเรียนได้เลย ครับ

จากนั้นก็เข้าเรียนได้เลยครับ สู้ๆ ครับ ครู

Back to top button