อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก อบรมฟรีมีใบประกาศ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร บนเว็บ Thaimooc

อบรมออนไลน์ การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก อบรมฟรีมีใบประกาศ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร บนเว็บ Thaimooc

การ อบรมออนไลน์ หรือ เรียนออนไลน์ สำหรับคุณครูและผู้ที่สนใจนำไปใช้กับงาน และการจัดการเรียนการสอนของเด็กๆ เรียนเสร็จได้รับใบประกาศนียบัตร จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร การออกแบบภาพประกอบสื่อสำหรับเด็ก (Children’s Illustration Design) หลักการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานภาพประกอบสำหรับเด็ก ในการออกแบบสื่อ

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

 

วิธีการสมัคร  ให้คลิกที่ปุ่ม Enroll
อบรมออนไลน์ การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก อบรมฟรีมีใบประกาศ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร บนเว็บ Thaimooc

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก  และ ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้วสามารถเข้าระบบเพื่อเรียนได้เลย ครับ

อบรมออนไลน์ การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก อบรมฟรีมีใบประกาศ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร บนเว็บ Thaimooc

จากนั้นก็เข้าเรียนได้เลยครับ สู้ๆ ครับ ครู

Back to top button