ข่าวการศึกษาอบรมออนไลน์

รายชื่อหลักสูตรอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จํานวน 18 หลักสูตรของ คุรุสภา

รายชื่อหลักสูตรอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จํานวน 18 หลักสูตรของ คุรุสภา

จากการที่ คุรุสภา เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar จัดเต็ม 3 เฟส เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564 นั้น รักครู.com จึงนำรายชื่อ 18 หลักสูตรที่น่าสนใจมาให้คุณครูได้ทราบ

 1.  “Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา”
 2. “ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึงสมรรถนะ”
 3. “การเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะบน Platform Online เพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน”
 4. “เสียงที่มีความหมายของเยาวชนไทย : พัฒนาได้จากการคิดอย่างยั่งยืน”
 5. “การบริหารจัดการห้องเรียนคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ด้วย Dynamic Mathematics Software”
 6. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต (Education Reimagined: The Future of Learning)”
 7. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต (Design Thinking)”
 8. “Digital Tools อย่างง่ายเพื่อการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”
 9. “การวิเคราะห์ผลงานผู้เรียนเพื่อกำหนดประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนา”
 10. “Active Learning สไตล์ฟินแลนด์ สู่ห้องเรียนออนไลน์”
 11. “การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สำหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning”
 12. “การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์ให้ปัง ด้วย Line Application (AR, Avatra)”
 13. “Skills Framework for Thailand in the Post-COVID19 Era: Building Teacher’s Capacity for Student’s Skill Development กรอบทักษะไทยในยุคหลังโควิด19: เสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน”
 14. “Digital literacy for Teachers in New normal”
 15. “Literacy for Post-COVID World”
 16. “High-Leverage Classroom Practices for Post-COVID era”
 17. “การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ขอนแก่น”
 18. “การประเมินฐานสมรรถนะ (Competency – based assessment): การประเมินในห้องเรียน”

ซึ่งคุณครูที่สนใจสามารถ เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ลิ้งก์นี้ คุรุสภา เชิญอบรมออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตร ใช้ประกอบการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button