หนังสือราชการ

สพฐ.จัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

สพฐ.จัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

ทั้งนี้ สพฐ. จะจัดสรรให้ 1 เดือน คือเดือน กรกฎาคม 2564  อีก 2 เดือน  คือเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2564 ให้ สำนักงานเขตพื้นที่จ่ายให้โรงเรียน โดยใช้งบเหลือจ่าย รายละเอียดตามหนังสือ

สพฐ.จัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 สพฐ.จัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

   การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

     สพฐ.จัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 847 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

     สพฐ.จัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564  หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 848 (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
     สพฐ.จัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เขตพื้นที่การศึกษา เดือนกรกฎาคม 2564
     สพฐ.จัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 สรุปบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือนกรกฎาคม 2564

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button