ข่าวการศึกษา

อปท. ให้โรงเรียนในสังกัดเก็บข้อมูลนักเรียนขอรับสนับสนุนอินเตอร์เน็ตเพื่อเรียนออนไลน์

อปท. ให้โรงเรียนในสังกัดเก็บข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับสนับสนุนอินเตอร์เน็ตเพื่อเรียนออนไลน์

วันนี้เพจ การศึกษาท้องถิ่นไทย ได้โพสต์ข้อความพร้อมหนังสือถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกจังหวัด ข้อความดังนี้

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการจัดส่ง ไฟล์ข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของแต่ละจังหวัดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดังนี้
1. ไฟล์ข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียน/วิทยาลัย
2. ไฟล์ข้อมูลเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. ไฟล์แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดของนักเรียน/เด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ ละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาด้วย ในส่วนของสถานศึกษา ให้เตรียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมไว้ก่อน
ดาวนโหลดหนังสือสั่งการพร้อมแบบฟอร์ม : คลิกดาวน์โหลด
อปท. ให้โรงเรียนในสังกัดเก็บข้อมูลนักเรียนขอรับสนับสนุนอินเตอร์เน็ตเพื่อเรียนออนไลน์ อปท. ให้โรงเรียนในสังกัดเก็บข้อมูลนักเรียนขอรับสนับสนุนอินเตอร์เน็ตเพื่อเรียนออนไลน์ อปท. ให้โรงเรียนในสังกัดเก็บข้อมูลนักเรียนขอรับสนับสนุนอินเตอร์เน็ตเพื่อเรียนออนไลน์ อปท. ให้โรงเรียนในสังกัดเก็บข้อมูลนักเรียนขอรับสนับสนุนอินเตอร์เน็ตเพื่อเรียนออนไลน์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button