การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564

 

ตารางสอบ O- NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สอบ  4  วิชา คือ  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
โดยสอบตามเวลาดังนี้  สอบวันที่  12 กุมภาพันธ์  2565
คณิตศาสตร์  เวลา  9.00 – 10.00 น.
ภาษาไทย  เวลา  10.30 – 12.00 น.
วิทยาศาสตร์  เวลา  13.30 – 14.30 น.
ภาษาอังกฤษ  เวลา  15.00 – 16.00 น.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตารางสอบ O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สอบ  4  วิชา คือ  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
โดยสอบตามเวลาดังนี้  สอบวันที่  13 กุมภาพันธ์  2565
คณิตศาสตร์  เวลา  8.30 – 10.00 น.
ภาษาไทย  เวลา  10.30 – 12.00 น.
วิทยาศาสตร์  เวลา  13.30 – 14.30 น.
ภาษาอังกฤษ  เวลา  15.00 – 16.30 น.

ตารางสอบ O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบ  4  วิชา คือ  สังคมศึกษา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
โดยสอบ  2  วัน ตามเวลาดังนี้
สอบวันที่  26 กุมภาพันธ์  2565
สังคมศึกษา  เวลา  8.30 – 10.00 น.
คณิตศาสตร์  เวลา  11.30 – 13.30 น.
ภาษาอังกฤษ  เวลา  14.30 – 16.30 น.
สอบวันที่  27 กุมภาพันธ์  2565
ภาษาไทย  เวลา  8.30 – 10.30 น.
วิทยาศาสตร์  เวลา  11.30 – 13.30 น.

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด ตาราง O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button