อบรมออนไลน์

สภาการศึกษา ขอเชิญชมการเสวนา บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรออนไลน์

สภาการศึกษา ขอเชิญชมการเสวนา บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรออนไลน์

📣 OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 5 ประเด็นเสวนา บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล
.
🔰 ในวันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00-​12.30 น.
.
สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา

• Website: http://www.onec.go.th
• YouTube: https://bit.ly/2zXPkxO
.
#การรับเกียรติบัตรออนไลน์
.
1) ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า
.
2) จะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Live)
โดยจะขึ้นภาพ QR Code ดังกล่าว > ตั้งแต่เวลา 📌 11.30
.
3) ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code และเข้าทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร
.
โดยระบบแบบประเมินเกียรติบัตรเป็นระบบอัตโนมัติ
📌📌 ซึ่งจะปิดระบบโดยอัตโนมัติในเวลา >> 12.30 น.
.
4) ***โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร ***
เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
.
5) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***
.
โดยส่งเกียรติบัตรไปถึงอีเมลของท่าน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 📧
.
— สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม —
0 2668 7123 ต่อ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
.
มาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอในการพัฒนาการศึกษาไทยร่วมกันนะคะ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button