อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ ฟ้าทะลายโจรสู้โรคโควิด-19 ทำแบบทดสอบได้ 80% รับ เกียรติบัตรออนไลน์ จาก กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมออนไลน์ ฟ้าทะลายโจรสู้โรคโควิด-19 ทำแบบทดสอบได้ 80% รับ เกียรติบัตรออนไลน์ จาก กระทรวงศึกษาธิการและ กศน.กทม.

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่สนใจที่ต้องการเรียนรู้ออนไลน์ : ชีวิต สุขภาพ และฟ้าทะลายโจรสู้โรคโควิด 19 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

📝📚เมื่อได้เรียนรู้แล้วยังสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ด้วยนะคะ
เมื่อทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

หน้าอบรมออนไลน์ และ ทำเกียรติบัตร

🌿โดยท่านสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ด้วยการ 🌿อ่านเนื้อหา 🌿การดูคลิปวีดิโอ 🌿เล่นเกมตอบคำถามท้ายบท
🌿หรือท่านจะทดสอบความรู้ได้เลย หากสามารถทดสอบความรู้ผ่าน ท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

**แบบทดสอบมี 4 ลิงก์ ๆ ไหนแจ้งว่า “เต็ม” กรุณาใช้ลิงค์ถัดไป**

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

อบรมออนไลน์ ฟ้าทะลายโจรสู้โรคโควิด-19 ทำแบบทดสอบได้ 80% รับ เกียรติบัตรออนไลน์ จาก กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button