อบรมออนไลน์

สัมมนาวิชาการออนไลน์ ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนผู้ปกครองเป็นครู รับเกียรติบัตรจาก สพม.1 กรุงเทพมหานคร

สัมมนาวิชาการออนไลน์ ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนผู้ปกครองเป็นครู รับเกียรติบัตรจาก สพม.1 กรุงเทพมหานคร

สัมมนาวิชาการออนไลน์ ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนผู้ปกครองเป็นครู รับเกียรติบัตรจาก สพม.1 กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการออนไลน์ ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนผู้ปกครองเป็นครู
#สอนออนไลน์อย่างไรให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและมีความสุขในสถานการณ์วิกฤต โควิด-19
#การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
🗓 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
⏰เวลา 08.00 – 12.00 น.
🔶️ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
📺ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
📺 รับชม Live การถ่ายทอดสด
💡 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและเข้าระบบ
💡 08.30 – 09.00 น. เปิดการอบรมสัมมนาและบรรยายพิเศษ โดย นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 1
💡 09.00 – 10.30 น. การบรรยายธรรม เรื่อง “สอนออนไลน์อย่างไรให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและมีความสุขในสถานการณ์วิกฤต โควิด-19” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และคณะ
💡 10.30 – 11.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” โดย นายวิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปายมาศพัฒนา
💡 11.30 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนผู้ปกครองเป็นครู” โดย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
📝 แบบประเมิน สำหรับรับเกียรติบัตร 12.00 น. 14.00 น.
📌 ช่องทางรับเกียรติบัตร และรับเอกสารประกอบการสัมมนา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button