งานราชการ

งานราชการมาใหม่ 10 ตำแหน่งงาน 72 อัตรา ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

งานราชการมาใหม่ 10 ตำแหน่งงาน 72 ตำแหน่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

งานราชการมาใหม่ เป็นงานราชการหลากหลาย ตำแหน่ง และหน่วยงาน ที่ รักครู.com นำมาให้น้องๆ ที่ยังไม่ได้รับราชการได้ลองเข้าไปสมัคร

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักกิจกรรมบำบัด
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637659338755379605

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2.) ชื่อตำแหน่งงาน :เจ้าหน้าที่ประมง,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637659222028133188

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637660067013943612

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักทรัพยากรบุคคล.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637660831717852174

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637660823551055060

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637661017625295471

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 62 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637660926410738297

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637661065775029479

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกร (วุฒิปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637661063584394182

10.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637661061903698051

11.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637661059682030979

ลองดู งานราชการ อื่นๆ ที่หมวด งานราชการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button