ข่าวการศึกษา

เตรียมรายงานการจัดสรรเงิน 2000 ผ่านแอพพลิเคชั่น

เตรียมรายงานการจัดสรรเงิน 2000 ผ่านแอพพลิเคชั่น

เมื่อวันที่  6 กันยายน 2564 ได้มีการประชุม  การประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย  ซึ่งต้องรายงานผ่านเว็บไซต์ที่ทาง สพฐ.  ได้จัดทำขึ้น

ข้อความจากคลิปบางส่วน แต่ตอนนี้ยังไม่มีโปรแกรมมา นะครับ(โปรแกรมมีแล้ว)  จ่ายเงินให้เรียบร้อยก่อนค่อยได้ทำโปรแกรม  ที่สำคัญรอหนังสือแนวทางการรายงาน หนังสือสั่งการอีกที  ให้โรงเรียนสบายใจก่อน 

ตัวอย่างภาพโปรแกรม 

เตรียมรายงานการจัดสรรเงิน 2000 ผ่านแอพพลิเคชั่น

เตรียมรายงานการจัดสรรเงิน 2000 ผ่านแอพพลิเคชั่น

เตรียมรายงานการจัดสรรเงิน 2000 ผ่านแอพพลิเคชั่น

เตรียมรายงานการจัดสรรเงิน 2000 ผ่านแอพพลิเคชั่น

เตรียมรายงานการจัดสรรเงิน 2000 ผ่านแอพพลิเคชั่น

 

ฟังคลิป 

 

Back to top button