ข่าวการศึกษาส่งต่อเรื่องดีๆ

ประกวดนวัตกรรม (Challenge) สื่อเพื่อการสื่อสารสุขบัญญัติ on Board ชิง GalaxyTab A7 และของรางวัลอื่นๆ

ประกวดนวัตกรรม (Challenge) สื่อเพื่อการสื่อสารสุขบัญญัติ on Board ชิงGalaxyTab A7 และของรางวัลอื่นๆ

ข่าวดีข่าวด่วน!!! ขยายเวลาประกวดสุขบัญญัติ on board challenge ถึง 30 กันยายน 2564 นี้จร้า

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge สื่อเพื่อการสื่อสาร สุขบัญญัติ 10 ประการ
– ออกแบบบอร์ดเกม/การ์ดเกม
– ออกแบบนิทานภาพ (ออนไลน์)
– คลิป vdo

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

มีของรางวัลมอบให้ ในช่วงที่น้องๆเรียนออนไลน์อยู่บ้าน

เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hed.go.th
รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ                    แท็บเล็ต          จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลที่สอง                      แท็บเล็ต          จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลที่สาม                     นาฬิกาอัจฉริยะ  จำนวน 1 รางวัล

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 11-25 ปี

การตัดสิน
ออกแบบบอร์ดเกม/การ์ดเกม สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการตัดสินโดยคณะกรรมการ

ระยะเวลาการส่งผลงาน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่ เว็บไซต์ กองสุขศึกษา : www.hed.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 193 7000 ต่อ 18707 เพจ GEN-H หรือ Face book กองสุขศึกษา

ประกวดนวัตกรรม (Challenge) สื่อเพื่อการสื่อสารสุขบัญญัติ on Board ชิง GalaxyTab A7 และของรางวัลอื่นๆ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button