ข่าวการศึกษา

แนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2564 ของสถานศึกษาสังกัด อปท.

แนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2564 ของสถานศึกษาสังกัด อปท.

แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดาวน์โหลดหนังสือราชการได้ที่ :

Back to top button