ข่าวการศึกษา

แนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2564 ของสถานศึกษาสังกัด อปท.

แนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2564 ของสถานศึกษาสังกัด อปท.

แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2564 ของสถานศึกษาสังกัด อปท. แนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2564 ของสถานศึกษาสังกัด อปท. แนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2564 ของสถานศึกษาสังกัด อปท.
ดาวน์โหลดหนังสือราชการได้ที่ :

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button