ข่าวการศึกษา

เตรียมสำรวจ ข้อมูลอุปกรณ์ในการเรียนทางไกล ในรูปแบบ On-Demand หรือ Online ของนักเรียน สังกัด สพฐ.

เตรียมสำรวจ ข้อมูลอุปกรณ์ในการเรียนทางไกล ในรูปแบบ On-Demand หรือ Online ของนักเรียน สังกัด สพฐ.

สพฐ. ได้แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาให้สำรวจข้อมูลอุปกรณ์ในการเรียนทางไกล โดยมี แบบสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ในการเรียนทางไกลในรูปแบบ On-Demand หรือ Online ของนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสําหรับโรงเรียน

ผ่านเว็บไซต์ http://202.29.173.26/device

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนต์ สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ขั้นตอนสำหรับโรงเรียน
1. เข้าระบบรายงานที่ URL :
202.29.173.26/device กดปุ่มเข้าระบบสำหรับโรงเรียน และดาวโหลดแบบฟอร์ม ที่ปุ่ม แบบฟอร์สำหรับโรงเรียน

เตรียมสำรวจ ข้อมูลอุปกรณ์ในการเรียนทางไกล ในรูปแบบ On-Demand หรือ Online ของนักเรียน สังกัด สพฐ.

2. เข้าระบบโดยใช้รหัส smis 8 หลัก (ตัวอย่าง 2701xxxx) ทั้งสองช่อง

เตรียมสำรวจ ข้อมูลอุปกรณ์ในการเรียนทางไกล ในรูปแบบ On-Demand หรือ Online ของนักเรียน สังกัด สพฐ.

3. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มโรงเรียนหรือดาวน์โหลดข้อมูลจาก DMC เมนูโรงเรียน > 2.9 รายงานระดับโรงเรียน > แล้วดาวน์โหลดไฟล์ที่รายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษา แล้วคัดลอกข้อมูลจากคอลั่ม A ถึง J มาวางที่แบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรอกข้อมูลคอลั่ม K ถึง N

เตรียมสำรวจ ข้อมูลอุปกรณ์ในการเรียนทางไกล ในรูปแบบ On-Demand หรือ Online ของนักเรียน สังกัด สพฐ.

4. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ใน sheet ที่ 2. แบบสรุปสำหรับกรอกในระบบ จะทำการสรุปให้

เตรียมสำรวจ ข้อมูลอุปกรณ์ในการเรียนทางไกล ในรูปแบบ On-Demand หรือ Online ของนักเรียน สังกัด สพฐ.

5. นำข้อมูลที่ได้มากรอกในระบบรายงาน

เตรียมสำรวจ ข้อมูลอุปกรณ์ในการเรียนทางไกล ในรูปแบบ On-Demand หรือ Online ของนักเรียน สังกัด สพฐ.

6. จากนั้นทำการกดบันทึกข้อมูล

เตรียมสำรวจ ข้อมูลอุปกรณ์ในการเรียนทางไกล ในรูปแบบ On-Demand หรือ Online ของนักเรียน สังกัด สพฐ.

7. หลังจากนั้นระบจะให้ทำการอัพโหลด ให้นำไฟล์ excel ที่ได้มาอัพโหลด โดยการกด choose file และเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด กรอกชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ส่งข้อมูล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ให้เรียบร้อย จากนั้นทำการกดปุ่ม upload ข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้น

เตรียมสำรวจ ข้อมูลอุปกรณ์ในการเรียนทางไกล ในรูปแบบ On-Demand หรือ Online ของนักเรียน สังกัด สพฐ.

ใครอยากเข้าไปส่องดูก่อน ก็ได้ที่ http://202.29.173.26/device  แต่ก่อนทำก็รอหนังสือสั่งการจากเขตก่อนนะครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button