งานราชการทั้งหมด

ด่วน ก.พ. ประกาศสอบรอบทั่วไป ประจำปี 2564 วันที่ 23 ม.ค. และ 20 ก.พ. 2565

ด่วน ก.พ. ประกาศสอบรอบทั่วไป ประจำปี 2564 วันที่ 23 ม.ค. และ 20 ก.พ. 2565

ประกาศ !สำนักงาน ก.พ. กำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://job2.ocsc.go.th
ด่วน ก.พ. ประกาศสอบรอบทั่วไป ประจำปี 2564 วันที่ 23 ม.ค. และ 20 ก.พ. 2565

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button