ข่าวการศึกษา

สำนักการศึกษา กทม. ให้ ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆละ 30,000 บาท

สำนักการศึกษา กทม. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆละ 30,000 บาท

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 30,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำหรับนิสิต  นักศึกษา
  2. ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือข้าราชการในสังกัดอื่น  (เป็นงานวิจัยของหน่วยงานเท่านั้น)
  3. ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  สำหรับบุคคลทั่วไป
  4. ประกาศทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button