ข่าวการศึกษา

Q&A กับ ศธ. คลายข้อสงสัย เรื่อง “แผนเผชิญเหตุ เมื่อพบนักเรียนติดเชื้อในห้องเรียน”

Q&A กับ ศธ. คลายข้อสงสัย เรื่อง “แผนเผชิญเหตุ เมื่อพบนักเรียนติดเชื้อในห้องเรียน”

.
Q: หากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานศึกษา นักเรียน ครูและสถานศึกษา จะต้องปฏิบัติอย่างไร
.
A: สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 ของสถานศึกษา กรณีหากพบผู้ติดเชื้อ หรือ มีความเสี่ยงสูง มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
.
เมื่อพบผู้ติดเชื้อ ‘มากกว่า 1 ห้องเรียน’
1️⃣ ปิดห้องเรียน 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
2️⃣ ห้องเรียนอื่นเรียน On-Site ตามปกติ
‼️สั่งปิดห้องเรียน ระดับชั้น หรือทั้งสถานศึกษา ตามสถานศึกษาพิจารณา‼️
.
เมื่อพบผู้ติดเชื้อในห้องเรียน ‘1 คน’
ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับข้อ 1️⃣ 2️⃣
และ (เพิ่มเติม)
➕ สุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงทุก 2 สัปดาห์
➕ ปฏิบัติตามมาตรการ TST Plus***
.
เมื่อพบผู้ติดเชื้อ ‘มากกว่า 1 ห้องเรียน’
3️⃣ ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT
4️⃣ ประเมิน TST** ทุกวัน
5️⃣ ห้องแอร์ระบายอากาศทุก 2 ชม.
.
เมื่อพบผู้ติดเชื้อในห้องเรียน ‘1 คน’
ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับข้อ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣
และ (เพิ่มเติม)
➕ ผู้เสี่ยงสูง งดเรียน On-Site และ กักตัว 14 วัน
➕ ผู้เสี่ยงต่ำสังเกตอาการและทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
.
หมายเหตุ :
**TST คือ แบบประเมินความเสี่ยงตนเอง
***TST Plus คือ แบบประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button