ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนซื้อชุดตรวจ ATK ของสถานศึกษา ในช่วงแพร่ระบาดของ โควิด-19

แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนซื้อชุดตรวจ ATK ของสถานศึกษา ในช่วงแพร่ระบาดของ โควิด-19

แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนซื้อชุดตรวจ ATK ของสถานศึกษา ในช่วงแพร่ระบาดของ โควิด-19 แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนซื้อชุดตรวจ ATK ของสถานศึกษา ในช่วงแพร่ระบาดของ โควิด-19

ดาวน์โหลดแนวทางการจัดซื้อ ATK ของสถานศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button