อบรมออนไลน์

สพม.กรุงเทพฯ เขต 1 อบรมออนไลน์ “การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายครูผู้สอน)” ฟรี

สพม.กรุงเทพฯ เขต 1 อบรมออนไลน์ “การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายครูผู้สอน)” ฟรี

📣 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “”การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายครูผู้สอน)” ฟรี‼️
ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
จัดโดย 🏫 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 🏫

💡 วางแผนการประเมินฯ เพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะฯ
💡 แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตำแหน่งครู)
💡 เชื่อมโยงประเด็นท้าทายฯ สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ตำแหน่งครูทุกวิทยฐานะ)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

📍 ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วม Facebook Group “สพม.กท 1 – PA” ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/groups/sesao1.pa/ เพื่อฝากประเด็นคำถาม/ข้อสงสัยให้ท่านวิทยากร
📍 มีวุฒิบัตร/เกียรติบัตรออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังตลอดการอบรม

*รับ Link เข้าร่วมการอบรมฯที่ Facebook Group*

สพม.กรุงเทพฯ เขต 1 อบรมออนไลน์ "การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายครูผู้สอน)" ฟรี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button