อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ หลักทักษะทางด้านดิจิทัล จำนวน 14 หลักสูตร จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 4

อบรมออนไลน์ หลักทักษะทางด้านดิจิทัล จำนวน 14 หลักสูตร จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ศูนย์พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (UBN4-TPEC) ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการสร้างสื่อการสอน Basic for Canva
2. หลักสูตร Liveworksheets ติดปีกใบงานธรรมดา ให้บินลัดฟ้าไปหานักเรียนและกลับมาหาครู
3. หลักสูตร การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Wordwall
4. หลักสูตรการสร้างแบบสำรวจ/แบบทดสอบด้วย Google Forms
5. หลักสูตรการสร้างเกียรติบัตรออนไลน์แบบอัตโนมัติด้วย Google Forms ร่วมกับส่วนเสริม
6. หลักสูตรการสร้างงานนำเสนออย่างง่าย by PowerPoint
7. หลักสูตรครูไทยยุคใหม่ สร้าง Site ด้วยตัวเอง
8. หลักสูตรการถ่ายภาพอย่างไรให้ปัง
9. หลักสูตร TikTok สื่อเทรนด์ใหม่ สร้างสรรค์การเรียนรู้
10. หลักสูตร KineMaster “ทำเถอะครูยุคใหม่”
11. หลักสูตรการสร้างช่อง YouTube สู่ “ครูทูบเบอร์”
12. หลักสูตรการสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย Google Meet
13. หลักสูตรประชุมออนไลน์ง่ายๆ ด้วย ZOOM Cloud Meetings
14. หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์ สไตล์ Microsoft Teams

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เข้าพัฒนาตนเองได้ที่ https://sites.google.com/esdc.go.th/ubn4-tpec/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0
หมายเหตุ: เมื่อทำแบบประเมินหลักสูตรและแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หลักทักษะทางด้านดิจิทัล จำนวน 14 หลักสูตร จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 4

อบรมออนไลน์ หลักทักษะทางด้านดิจิทัล จำนวน 14 หลักสูตร จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 4

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button