ข่าวการศึกษางานราชการ

ตำแหน่งงานราชการว่าง จากสำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

ตำแหน่งงานราชการว่าง จากสำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

ตำแหน่งงาน ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637818379083258400

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637818378419789234

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637818377686743947

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637818376916414594

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637818375891336793

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637818375039419297

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐศาสตร์) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637818373912629318

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : วิศวกรโลหการปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637818372326886533

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637818258482386788

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button