ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเว็บไซต์  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ขึ้น โดยสาเหตุคงจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตามลิ้งค์นี้  http://mcmk.obec.go.th

ลดเวลาเรียน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้มีหัวข้อสำคัญของเมนูดังนี้ 

1. คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2. โครงสร้างเวลาเรียนแบบยืดหยุ่น
3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ เพิ่มเวลารู้ สู่ศตวรรษที่ 21
4. กิจกรรมเสรี เด็กอยากรู้ ครูเติมให้
5. กิจกรรมสอนอาชีพ ทำให้รู้ สู้งานอนาคต
6. กิจกรรมสอนเสริมวิชาการ ปรับให้รู้ เสริมให้เลิศ

มีเมนูด้านขวามือที่เขียนว่า โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  อีกด้วย  ทั้งนี้ทั้งนั้นเว็บไซต์นี้เพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นานและยังไม่มีข้อมูลใดๆมากมาย เพียงแต่นำมาแนะนำเพราะคิดว่า น่าจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณครูไม่มากก็น้อย ลงเข้าชมและติดตามดูเรื่อยครับ แอดมินคิดว่า ต้องมีอะไรแน่ๆ  อ้อลืมไปครับ ยังมีเว็บบอร์ดให้แสดงความคิดเห็นอีกด้วย นะครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button